Disclaimer e-mail en website

Nederlands

Hoewel de informatie op onze website en in onze e-mails met uiterste zorg is samengesteld en Juwelier Knoef deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en eventuele berichten geen rechten worden ontleend. Juwelier Knoef aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website of (e-mail)berichten, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

De informatie in onze e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

English

The information contained in our e-mails are confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don’t accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden aan info@juwelierknoef.nl. Alle rechten voorbehouden.